Robot Belgium

Just another SeoBureau site

Meer dan 25 jaar internationale ervaring in de onroerend goed sector als architect en stedenbouwkundige en daaruit voortvloeiend 10 jaar beroepservaring als taxateur voor onroerend goed vormen een solide basis voor een competente en multidisciplinaire benadering van de branche.

Beëdigd schatter expert voor onroerend goed

De kennis van ontwerp, bouwrecht en civieltechnische aspecten van architectuur en vastgoedeconomie, alsmede de kwalificatie als door de overheid benoemd en beëdigd deskundige voor de taxatie van onroerend goed, garanderen een uitgebreide beoordeling van alle mogelijkheden van uw onroerend goed onder de marktsituatie van elke taxatiedatum.

Het team van Schatter expert heft kennis van ontwerp, bouwrecht en civieltechnische aspecten van architectuur en vastgoedeconomie, alsmede de kwalificatie als een door de overheid benoemde en beëdigde deskundige voor de taxatie van onroerend goed biedt een uitgebreide waardering van uw onroerend goed onder de marktsituatie op de datum van taxatie.

Schatter expert beëdigde deskundigen levert een schriftelijk rapport dat kan worden gebruikt als basis voor hypothecaire leningen, voor het afwikkelen van nalatenschappen en echtscheidingen, voor belastingzaken, in gerechtelijke geschillen, in erfeniskwesties en andere zaken.

Bij het verlenen van onze diensten, passen wij de volgende strategieën toe:
nauwkeurige beschrijving, begrijpelijke waardering, professionele presentatie

Beëdigd schatter schatmijnhuis.be staat garant voor Schatting voor aan- en verkoop, vereffening verdeling en aanvraag lening, dit verslag wordt opgemaakt door een erkend schatter-expert.

U kunt een afspraak maken via onze contactpagina of telefonisch op het nummer 0496/979193. Samen met u kijken we voor een gepaste datum, we streven ernaar om binnen een zeer korte termijn bij u langs te komen.